1 Corinthians, Chapter 3 Ang isang company, meron yang iba't-ibang department and each performs different task. Sa isang department, may manager, may assistant, may supervisors and may mga subordinates and rank and files. Iba-iba man ang mga trabaho ng mga... Continue Reading →